Author Archive: หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา รับสมัครงานโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จำนวน 1,660 อัตรา ระหว่างวันที่ 8 – 18 ธ.ค. 63 สมัครออนไลน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา รับสมัครงานโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จำนวน 1,660 อัตรา ระหว่างวันที่ 8 – 18 ธ.ค. 63 สมัครออนไลน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา รับสมัครงานโครงการ 1 ตำบล 1 […]
คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมตักบาตรวันพุธ ครั้งที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๓ ณ ลานธรรมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมตักบาตรวันพุธ ครั้งที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๓ ณ ลานธรรมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

เมื่อเวลา ๐๗.๐๐ น. ของวันพุธที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ (แรม ๘ ค […]
ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ วันพุธ ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ วันพุธ ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น.

เมื่อวันพุธ ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. ที่ […]
กำหนดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ วันพ ที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. (ห้องสาขา+ออนไลน์)

กำหนดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ วันพ ที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. (ห้องสาขา+ออนไลน์)

ด้วยหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา คณะมน […]
รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา

รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา

รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในส […]