Author Archive: หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา

แสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา นางสาวกมลภัทร มาฆะเซ็นต์ ที่ได้รับรางวัลขวัญใจ world camera  ในกิจกรรมโครงการประกวดภาพถ่าย Terminal 21 Korat ในหัวข้อ “โคราชบ้านฉัน ผ่านเลนส์ด้วยมุมมอง”

แสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา นางสาวกมลภัทร มาฆะเซ็นต์ ที่ได้รับรางวัลขวัญใจ world camera ในกิจกรรมโครงการประกวดภาพถ่าย Terminal 21 Korat ในหัวข้อ “โคราชบ้านฉัน ผ่านเลนส์ด้วยมุมมอง”

ตามที่ชมรมคนรักการถ่ายภาพโคราชร่วมกับศูนย์การค้าเทอร์มิ […]
ประชุมคณาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ครั้งที่ 7/2561

ประชุมคณาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ครั้งที่ 7/2561

เมื่อเวลา 13.00 น. ของวันที่ 31 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ […]
ครูพระพุทธสัมพันธ์ พระนคร-โคราช ครั้งที่ ๒” วันพุธที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ครูพระพุทธสัมพันธ์ พระนคร-โคราช ครั้งที่ ๒” วันพุธที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

เชิญร่วมกิจกรรมครูพระพุทธสัมพันธ์ พระนคร-โคราช ครั้งที่ […]
ปฏิทินรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ปฏิทินรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ประ […]
ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่อง โครงการส่งเสริมศักยภาพการทำวิจัย สำหรับอาจารย์ ประจำปีงบประมาณ 2562

ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่อง โครงการส่งเสริมศักยภาพการทำวิจัย สำหรับอาจารย์ ประจำปีงบประมาณ 2562

ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนคร […]