Author Archive: หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา

คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมตักบาตรวันพุธ ครั้งที่ 10 ภาคการศึกษาที่ 2/2564 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Facebook Live : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ราชภัฏโคราช

คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมตักบาตรวันพุธ ครั้งที่ 10 ภาคการศึกษาที่ 2/2564 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Facebook Live : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ราชภัฏโคราช

เมื่อเวลา 08.00 น. ของวันพุธที่ 30  มีนาคม 2565 (แรม 13 […]
โครงการจริยธรรมนำใจ นักศึกษารุ่นใหม่ ใส่ใจวัฒนธรรม (ครั้งที่ 1) ประจำปีการศึกษา 2/2564

โครงการจริยธรรมนำใจ นักศึกษารุ่นใหม่ ใส่ใจวัฒนธรรม (ครั้งที่ 1) ประจำปีการศึกษา 2/2564

เมื่อวันพุธที่ 23  มีนาคม 2565 (แรม 6 ค่ำ เดือน 4 ปีฉลู […]
ชมรมวิถีชนฅนอีสาน มอบทุนการศึกษา อุปกรณ์ทำความสะอาด ถังขยะ ถังน้ำ และอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโควิด -19 ให้กับโรงเรียนบ้านมาบมะค่า อ.เมือง จ.นครราชสีมา

ชมรมวิถีชนฅนอีสาน มอบทุนการศึกษา อุปกรณ์ทำความสะอาด ถังขยะ ถังน้ำ และอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโควิด -19 ให้กับโรงเรียนบ้านมาบมะค่า อ.เมือง จ.นครราชสีมา

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา ชมรมวิถีชนฅนอีสาน […]
ขอเชิญร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนาทักษะวิชาการด้านพุทธศาสนา และการประชุมเสวนาเครือข่ายวิศวกรสังคมอุดมสติ วันที่ 23-24 มีนาคม 2565

ขอเชิญร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนาทักษะวิชาการด้านพุทธศาสนา และการประชุมเสวนาเครือข่ายวิศวกรสังคมอุดมสติ วันที่ 23-24 มีนาคม 2565

การศึกษาวิชาการทางพระพุทธศาสนาของประเทศไทยซึ่งเดิมนั้น […]
แสดงความยินดีกับศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่สอบผ่านได้ขึ้นบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่น ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ประจำปี 2564

แสดงความยินดีกับศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่สอบผ่านได้ขึ้นบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่น ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ประจำปี 2564

แสดงความยินดีกับศิษย์สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยร […]