Author Archive: หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา

ขอเชิญร่วม “เสวนาติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ศาสนพิธีกรงานศพของศาสนพิธีกร” ออนไลน์ ในวันอังคาร ที่ 7 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

ขอเชิญร่วม “เสวนาติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ศาสนพิธีกรงานศพของศาสนพิธีกร” ออนไลน์ ในวันอังคาร ที่ 7 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

ขอเชิญร่วม “เสวนาติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้า […]
เชิญรับชมรายการสด NRRU Buddhist New Normal SS2 ep.7  วันเสาร์ที่ 11 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป

เชิญรับชมรายการสด NRRU Buddhist New Normal SS2 ep.7  วันเสาร์ที่ 11 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป

เชิญรับชมรายการสด NRRU Buddhist New Normal SS2 ep.7 โดย […]
ประชุมร่วมเครือข่ายสาขาวิชาพระพุทธศาสนาและไทยศึกษา (ออนไลน์) 4 สถาบัน ครั้งที่ 3

ประชุมร่วมเครือข่ายสาขาวิชาพระพุทธศาสนาและไทยศึกษา (ออนไลน์) 4 สถาบัน ครั้งที่ 3

เมื่อเวลา 20.00 น. ของวันที่ 2 กันยายน 2564 ได้มีการประ […]
อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา เป็นวิทยากรบริการวิชาการ ณ โรงเรียนบ้านดงเมือง (ดงเมืองวิทยา) จังหวัดอุดรธานี (ออนไลน์)

อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา เป็นวิทยากรบริการวิชาการ ณ โรงเรียนบ้านดงเมือง (ดงเมืองวิทยา) จังหวัดอุดรธานี (ออนไลน์)

ตามที่โรงเรียนบ้านดงเมือง (ดงเมืองวิทยา) ตำบลกุมภวาปี อ […]
อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบริการวิชาการ ณ โรงเรียนบ้านดงเมือง (ดงเมืองวิทยา) จังหวัดอุดรธานี ในวันที่ 31 สิงหาคม 2564

อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบริการวิชาการ ณ โรงเรียนบ้านดงเมือง (ดงเมืองวิทยา) จังหวัดอุดรธานี ในวันที่ 31 สิงหาคม 2564

ตามที่โรงเรียนบ้านดงเมือง (ดงเมืองวิทยา) ตำบลกุมภวาปี อ […]