Author Archive: หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาจัดพิธีสมโภชองค์พระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2565 ณ วัดสุทธจินดาวรวิหาร จังหวัดนครราชสีมา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาจัดพิธีสมโภชองค์พระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2565 ณ วัดสุทธจินดาวรวิหาร จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2565 เวลา 18.15 น. ณ วัดสุทธจินดา […]
ประชุมคณะกรรมการชมรมวิถีชนฅนอีสาน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ในรูปแบบออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชัน Google Meet

ประชุมคณะกรรมการชมรมวิถีชนฅนอีสาน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ในรูปแบบออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชัน Google Meet

เมื่อวันศุกร์ ที่ 21 ตุลาคม 2565 เวลา 20.00 น.  ที่ผ่าน […]
เชิญร่วมงาน NRRU Open House 2022 ในวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

เชิญร่วมงาน NRRU Open House 2022 ในวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญร่วมงาน NRRU Open Hou […]
ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ครั้งที่ 4/2565 วันจันทร์ ที่ 17 ตุลาคม 2565

ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ครั้งที่ 4/2565 วันจันทร์ ที่ 17 ตุลาคม 2565

เมื่อวันจันทร์ ที่ 17 ตุลาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. […]
ตารางทอดกฐินวัดในจังหวัดชัยภูมิ ปี 2565

ตารางทอดกฐินวัดในจังหวัดชัยภูมิ ปี 2565

ตารางทอดกฐินวัดในจังหวัดชัยภูมิ ปี 2565 เพิ่มรายชื่อวัด […]