Author Archive: หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา

ศิษย์เก่ารุ่นที่ 4 มอบอาสนะนั่งสมาธิสวดมนต์ให้กับสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา จำนวน 43 ผืน

ศิษย์เก่ารุ่นที่ 4 มอบอาสนะนั่งสมาธิสวดมนต์ให้กับสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา จำนวน 43 ผืน

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2563 ศิษย์เก่ารุ่นที่ 4 จำนวน 5 […]
แสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่ได้รับเข็มเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดี จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมถ์ ประจำปี 2563

แสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่ได้รับเข็มเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดี จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมถ์ ประจำปี 2563

ตามที่คณะกรรมการพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ได้ประกาศรับสมัค […]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา  รอบ 5 รอบรับตรงอิสระ  คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบ 5 รอบรับตรงอิสระ คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกต […]
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน 5 อัตรา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน 5 อัตรา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป […]
เชิญรับชมรายการสด NRRU Buddhist New Normal EP05 วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2563 โดยสาขาวิชาได้กราบนิมนต์ พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ, ผศ.ดร  และเชิญ ดร.ทอง คงเจริญ

เชิญรับชมรายการสด NRRU Buddhist New Normal EP05 วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2563 โดยสาขาวิชาได้กราบนิมนต์ พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ, ผศ.ดร และเชิญ ดร.ทอง คงเจริญ

เชิญรับชมรายการสด NRRU Buddhist New Normal EP05  โดยสาข […]