Author Archive: หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา

ม.ราชภัฏนครราชสีมาสนใจเปิดหลักสูตรสันติศึกษาโทและเอก กระตุ้นนิสิตลงพื้นที่ศึกษาโคกหนองนาโมเดล

ม.ราชภัฏนครราชสีมาสนใจเปิดหลักสูตรสันติศึกษาโทและเอก กระตุ้นนิสิตลงพื้นที่ศึกษาโคกหนองนาโมเดล

วันที่ 24 เมษายน 2565 ที่โคกหนองนาสันติศึกษาโมเดล อำเภอ […]
กิจกรรมค่ายชมรมวิถีชนฅนอีสานพัฒนาโรงเรียน ณ โรงเรียนบ้านมะค่า ตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 23 เมษายน 2565

กิจกรรมค่ายชมรมวิถีชนฅนอีสานพัฒนาโรงเรียน ณ โรงเรียนบ้านมะค่า ตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 23 เมษายน 2565

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา นักศึกษาชมรมวิถีชน […]
แสดงความยินดีกับนางสาวรัตนาวลี วิชาจารย์ ศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่ได้บรรจุเป็นข้าราชการครู สังกัด สพม. ในวันที่ 5 เมษายน 2565 ณ โรงเรียนเพชรละครวิทยา  ตำบลเพชรละคร อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์

แสดงความยินดีกับนางสาวรัตนาวลี วิชาจารย์ ศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่ได้บรรจุเป็นข้าราชการครู สังกัด สพม. ในวันที่ 5 เมษายน 2565 ณ โรงเรียนเพชรละครวิทยา ตำบลเพชรละคร อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวรัตนาวลี วิชาจารย์ (ครูทราย) ศิ […]
คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาร่วมมุทิตาสักการะ พระอุดมธีรคุณ รองเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา (ธ)  เนื่องในโอกาสที่ได้รับโปรดเกล้าแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดสุทธจินดาวรวิหาร (พระอารามหลวง)

คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาร่วมมุทิตาสักการะ พระอุดมธีรคุณ รองเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา (ธ) เนื่องในโอกาสที่ได้รับโปรดเกล้าแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดสุทธจินดาวรวิหาร (พระอารามหลวง)

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา คณาจารย์และนักศึกษา […]
ดาวโหลดเกียรติบัตรสำหรับผู้เข้าร่วมเสวนาเมื่อวันที่ 23 – 24 มีนาคม 2565

ดาวโหลดเกียรติบัตรสำหรับผู้เข้าร่วมเสวนาเมื่อวันที่ 23 – 24 มีนาคม 2565

เชิญผู้เข้าร่วมเสวนาเข้าร่วมการเสวนาโครงการพัฒนาทักษะวิ […]