Author Archive: หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา

แสดงความยินดีกับนายสยามศักดิ์ เลื่อนกระโทก ศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่ได้บรรจุเป็นข้าราชการครูตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2561 รอบที่ 10 กศจ.สระบุรี

แสดงความยินดีกับนายสยามศักดิ์ เลื่อนกระโทก ศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่ได้บรรจุเป็นข้าราชการครูตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2561 รอบที่ 10 กศจ.สระบุรี

ตามที่ได้มีประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ […]
นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาชิงทุนการศึกษา “เพชรพุทธศาสตร์” ปีที่ ๒ ณ มจร วังน้อย

นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาชิงทุนการศึกษา “เพชรพุทธศาสตร์” ปีที่ ๒ ณ มจร วังน้อย

ตามที่ภาควิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิท […]
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์กำหนดประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ 2/2562 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์กำหนดประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ 2/2562 

ด้วยทางคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนค […]
ตารางคุมสอบ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ภาคการศึกษาที่ 1/2562

ตารางคุมสอบ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ภาคการศึกษาที่ 1/2562

ตารางคุมสอบ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช […]
ขอแสดงความยินดีกับนางสาวรวิวรรณ มีแก้ว ศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา รุ่นที่ 1 ที่สอบติดเป็นครูผู้สอน พนักงานราชการ วิชาเอกทั่วไป ณ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวรวิวรรณ มีแก้ว ศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา รุ่นที่ 1 ที่สอบติดเป็นครูผู้สอน พนักงานราชการ วิชาเอกทั่วไป ณ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวรวิวรรณ มีแก้ว ศิษย์เก่าสาขาวิช […]