ข่าวการศึกษา

กำหนดสอบปลายภาครายวิชาวิถีแห่งชีวิตของนักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2560 วันที่ 9 พ.ค. 61 เวลา 13.00 – 15.00 น. กำหนดสอบปลายภาครายวิชาวิถีแห่งชีวิตของนักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2560 วันที่ 9 พ.ค. 61 เวลา 13.00 – 15.00 น.

ตามที่หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาได้รั […]

ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดสอบปลายภาครายวิชาวิถีแห่งชีวิตของนักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2560 วันที่ 9 พ.ค. 61 เวลา 13.00 – 15.00 น. กำหนดสอบปลายภาครายวิชาวิถีแห่งชีวิตของนักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2560 วันที่ 9 พ.ค. 61 เวลา 13.00 – 15.00 น.

ตามที่หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาได้รั […]

กิจกรรม