ข่าวการศึกษา

คณาจารย์สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาร่วมนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ ณ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ คณาจารย์สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาร่วมนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ ณ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์

เมื่อวันอังคาร ที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑ คณาจารย์สาขาวิชาพุทธศ […]

ข่าวประชาสัมพันธ์

คณาจารย์สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาร่วมนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ ณ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ คณาจารย์สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาร่วมนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ ณ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์

เมื่อวันอังคาร ที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑ คณาจารย์สาขาวิชาพุทธศ […]

กิจกรรม