ข่าวการศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวจุรีรัตน์ ฉลอมพงษ์ นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาที่ คว้ารางวัลขวัญใจครุศาสตร์ การประกวดดาวและเดือนคณะครุศาสตร์ ประจำปี 2560 ขอแสดงความยินดีกับนางสาวจุรีรัตน์ ฉลอมพงษ์ นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาที่ คว้ารางวัลขวัญใจครุศาสตร์ การประกวดดาวและเดือนคณะครุศาสตร์ ประจำปี 2560

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา มหาวิทยาลั […]

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ประจำปี ๒๕๖๐ ประชุมอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ประจำปี ๒๕๖๐

เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา ณ ห้อง ๑๐.๒๑ สำนั […]