ข่าวการศึกษา

ราชภัฏโคราชเปิดสอนบาลีศึกษา เตรียมสอบบาลีสนามหลวง ราชภัฏโคราชเปิดสอนบาลีศึกษา เตรียมสอบบาลีสนามหลวง

เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมคณะมน […]

ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญร่วมกิจกรรมตักบาตรวันพุธ ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เชิญร่วมกิจกรรมตักบาตรวันพุธ ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

เรียนเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมกิจกรรมตักบาตรวันพุธ ภา […]