ข่าวการศึกษา

สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น ในระหว่างวันที่ 12 – 14 มีนาคม 2561 ณ โรงเรียนมหาบุญการนวดไทย อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น ในระหว่างวันที่ 12 – 14 มีนาคม 2561 ณ โรงเรียนมหาบุญการนวดไทย อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

ด้วยสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ […]

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรม