ข่าวการศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบโควตา ประเภทเรียนดี กิจกรรม และพิเศษ ปีการศึกษา 2561 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบโควตา ประเภทเรียนดี กิจกรรม และพิเศษ ปีการศึกษา 2561 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปร […]

ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมสร้างบุญยิ่งใหญ่ “วิสาขบูชา พุทธบารมี”  ระหว่างวันที่ 11 พฤษภาคม-11 มิถุนายน 2561 ณ เอ็มซีซีฮอลล์ ชั้น 3 ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์นครราชสีมา ร่วมสร้างบุญยิ่งใหญ่ “วิสาขบูชา พุทธบารมี” ระหว่างวันที่ 11 พฤษภาคม-11 มิถุนายน 2561 ณ เอ็มซีซีฮอลล์ ชั้น 3 ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์นครราชสีมา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นักศ […]

กิจกรรม