ข่าวการศึกษา

ประชุมคณาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ประชุมคณาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

เมื่อเวลา ๑๓.๓๐ น. ของวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา […]

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคณาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ประชุมคณาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

เมื่อเวลา ๑๓.๓๐ น. ของวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา […]

กิจกรรม