ข่าวการศึกษา

คณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรพุทธศาสนศึกษา บริการวิชาการให้ความรู้ในโครงการค่ายคุณธรรมพัฒนาจิต สำหรับเด็กและเยาวชนตำบลหนองพลวง ณ วัดโคกพระ อ.จักราช จ.นครราชสีมา คณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรพุทธศาสนศึกษา บริการวิชาการให้ความรู้ในโครงการค่ายคุณธรรมพัฒนาจิต สำหรับเด็กและเยาวชนตำบลหนองพลวง ณ วัดโคกพระ อ.จักราช จ.นครราชสีมา

เมื่อวันที่ 20 – 21  มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา คณาจ […]

ข่าวประชาสัมพันธ์

คณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรพุทธศาสนศึกษา บริการวิชาการให้ความรู้ในโครงการค่ายคุณธรรมพัฒนาจิต สำหรับเด็กและเยาวชนตำบลหนองพลวง ณ วัดโคกพระ อ.จักราช จ.นครราชสีมา คณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรพุทธศาสนศึกษา บริการวิชาการให้ความรู้ในโครงการค่ายคุณธรรมพัฒนาจิต สำหรับเด็กและเยาวชนตำบลหนองพลวง ณ วัดโคกพระ อ.จักราช จ.นครราชสีมา

เมื่อวันที่ 20 – 21  มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา คณาจ […]

กิจกรรม