ข่าวการศึกษา

เชิญร่วมกิจกรรมค่ายวิถีชนคนอาสาศึกษาภูมิปัญญาพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 3 ณ  โรงเรียนบ้านหนองม่วงใหญ่ ตำบลงิ้ว อำเภอห้วยแถลง   จังหวัดนครราชสีมา เชิญร่วมกิจกรรมค่ายวิถีชนคนอาสาศึกษาภูมิปัญญาพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 3 ณ  โรงเรียนบ้านหนองม่วงใหญ่ ตำบลงิ้ว อำเภอห้วยแถลง   จังหวัดนครราชสีมา

เชิญร่วมกิจกรรมค่ายวิถีชนคนอาสาศึกษาภูมิปัญญาพัฒนาชุมชน […]

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรม