ข่าวการศึกษา

คณาจารย์สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายละเอียดวิชา (มคอ.3) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป คณาจารย์สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายละเอียดวิชา (มคอ.3) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

เมื่อวันที่ 20 – 21 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมาสำนักส่ […]

ข่าวประชาสัมพันธ์

คณาจารย์สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายละเอียดวิชา (มคอ.3) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป คณาจารย์สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายละเอียดวิชา (มคอ.3) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

เมื่อวันที่ 20 – 21 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมาสำนักส่ […]

กิจกรรม