ข่าวการศึกษา

ศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาสอบติดขึ้นบัญชี พนักงานราชการ สพป.นครราชสีมา เขต 7 จำนวน 3 คน ศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาสอบติดขึ้นบัญชี พนักงานราชการ สพป.นครราชสีมา เขต 7 จำนวน 3 คน

ตามที่สพป.นครราชสีมา เขต 7 ได้เปิดสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไ […]

ข่าวประชาสัมพันธ์

ศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาสอบติดขึ้นบัญชี พนักงานราชการ สพป.นครราชสีมา เขต 7 จำนวน 3 คน ศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาสอบติดขึ้นบัญชี พนักงานราชการ สพป.นครราชสีมา เขต 7 จำนวน 3 คน

ตามที่สพป.นครราชสีมา เขต 7 ได้เปิดสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไ […]