ข่าวการศึกษา

แสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา นางสาวกมลภัทร มาฆะเซ็นต์ ที่ได้รับรางวัลขวัญใจ world camera  ในกิจกรรมโครงการประกวดภาพถ่าย Terminal 21 Korat ในหัวข้อ “โคราชบ้านฉัน ผ่านเลนส์ด้วยมุมมอง” แสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา นางสาวกมลภัทร มาฆะเซ็นต์ ที่ได้รับรางวัลขวัญใจ world camera ในกิจกรรมโครงการประกวดภาพถ่าย Terminal 21 Korat ในหัวข้อ “โคราชบ้านฉัน ผ่านเลนส์ด้วยมุมมอง”

ตามที่ชมรมคนรักการถ่ายภาพโคราชร่วมกับศูนย์การค้าเทอร์มิ […]

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา นางสาวกมลภัทร มาฆะเซ็นต์ ที่ได้รับรางวัลขวัญใจ world camera  ในกิจกรรมโครงการประกวดภาพถ่าย Terminal 21 Korat ในหัวข้อ “โคราชบ้านฉัน ผ่านเลนส์ด้วยมุมมอง” แสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา นางสาวกมลภัทร มาฆะเซ็นต์ ที่ได้รับรางวัลขวัญใจ world camera ในกิจกรรมโครงการประกวดภาพถ่าย Terminal 21 Korat ในหัวข้อ “โคราชบ้านฉัน ผ่านเลนส์ด้วยมุมมอง”

ตามที่ชมรมคนรักการถ่ายภาพโคราชร่วมกับศูนย์การค้าเทอร์มิ […]

กิจกรรม