ข่าวการศึกษา

ขอร่วมแสดงความยินดีกับพี่บัณฑิตทุกท่านและขอเชิญให้เกียรติ ร่วมถ่ายภาพกับบัณฑิต รุ่นที่ ๑ ของสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ในวันอาทิตย์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๑๒.๐๐ น. เป็นต้นไป ขอร่วมแสดงความยินดีกับพี่บัณฑิตทุกท่านและขอเชิญให้เกียรติ ร่วมถ่ายภาพกับบัณฑิต รุ่นที่ ๑ ของสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ในวันอาทิตย์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๑๒.๐๐ น. เป็นต้นไป

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา  ขอร่วมแสด […]

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอร่วมแสดงความยินดีกับพี่บัณฑิตทุกท่านและขอเชิญให้เกียรติ ร่วมถ่ายภาพกับบัณฑิต รุ่นที่ ๑ ของสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ในวันอาทิตย์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๑๒.๐๐ น. เป็นต้นไป ขอร่วมแสดงความยินดีกับพี่บัณฑิตทุกท่านและขอเชิญให้เกียรติ ร่วมถ่ายภาพกับบัณฑิต รุ่นที่ ๑ ของสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ในวันอาทิตย์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๑๒.๐๐ น. เป็นต้นไป

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา  ขอร่วมแสด […]

กิจกรรม