ข่าวการศึกษา

กีฬาสีสานสัมพันธ์พุทธศาสนศึกษาการพัฒนาสังคม ครั้งที่ 1 ณ อาคารศูนย์รวมกิจการนักศึกษา อาคาร 34 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครราชสีมา  กีฬาสีสานสัมพันธ์พุทธศาสนศึกษาการพัฒนาสังคม ครั้งที่ 1 ณ อาคารศูนย์รวมกิจการนักศึกษา อาคาร 34 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครราชสีมา 

ในวันอาทิตย์ ที่ 15 กันยายน 2562 นักศึกษาหลักสูตรพุทธศา […]

ข่าวประชาสัมพันธ์

กีฬาสีสานสัมพันธ์พุทธศาสนศึกษาการพัฒนาสังคม ครั้งที่ 1 ณ อาคารศูนย์รวมกิจการนักศึกษา อาคาร 34 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครราชสีมา  กีฬาสีสานสัมพันธ์พุทธศาสนศึกษาการพัฒนาสังคม ครั้งที่ 1 ณ อาคารศูนย์รวมกิจการนักศึกษา อาคาร 34 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครราชสีมา 

ในวันอาทิตย์ ที่ 15 กันยายน 2562 นักศึกษาหลักสูตรพุทธศา […]

กิจกรรม