ข่าวการศึกษา

ประกาศผลการสอบข้อเขียน และมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์โควตาเรียนดี สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ประกาศผลการสอบข้อเขียน และมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์โควตาเรียนดี สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนหลักสูตร คบ.พุทธศาสนศึกษา ม […]

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลการสอบข้อเขียน และมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์โควตาเรียนดี สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ประกาศผลการสอบข้อเขียน และมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์โควตาเรียนดี สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนหลักสูตร คบ.พุทธศาสนศึกษา ม […]

กิจกรรม