ข่าวการศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาที่สอบผ่านภาค ก และภาค ข ครูผู้ช่วย กทม. มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ภาค ค ประจำปี 2562 ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาที่สอบผ่านภาค ก และภาค ข ครูผู้ช่วย กทม. มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ภาค ค ประจำปี 2562

ตามที่มีประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร […]

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาที่สอบผ่านภาค ก และภาค ข ครูผู้ช่วย กทม. มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ภาค ค ประจำปี 2562 ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาที่สอบผ่านภาค ก และภาค ข ครูผู้ช่วย กทม. มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ภาค ค ประจำปี 2562

ตามที่มีประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร […]

กิจกรรม