ข่าวการศึกษา

ครูพระพุทธฯ สานสัมพันธ์พระนคร-โคราช ครั้งที่ ๒ ครูพระพุทธฯ สานสัมพันธ์พระนคร-โคราช ครั้งที่ ๒

เมื่อวันพุธที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา  หลักสูตรครุ […]

ข่าวประชาสัมพันธ์

ครูพระพุทธฯ สานสัมพันธ์พระนคร-โคราช ครั้งที่ ๒ ครูพระพุทธฯ สานสัมพันธ์พระนคร-โคราช ครั้งที่ ๒

เมื่อวันพุธที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา  หลักสูตรครุ […]

กิจกรรม