ข่าวการศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวสุพรรษา เย็นตะคุ ศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาที่สอบติดการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว สพป.นครราชสีมา เขต 6 ขอแสดงความยินดีกับนางสาวสุพรรษา เย็นตะคุ ศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาที่สอบติดการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว สพป.นครราชสีมา เขต 6

ตามที่สพป.นครราชสีมา เขต 6 ได้เปิดสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่ […]

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวสุพรรษา เย็นตะคุ ศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาที่สอบติดการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว สพป.นครราชสีมา เขต 6 ขอแสดงความยินดีกับนางสาวสุพรรษา เย็นตะคุ ศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาที่สอบติดการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว สพป.นครราชสีมา เขต 6

ตามที่สพป.นครราชสีมา เขต 6 ได้เปิดสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่ […]