ข่าวการศึกษา

นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ปี ๓ และ ๔ เข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้มรดกโลกและสัมมนาวิชาการเรื่อง “พุทธรัฐศาสตร์” ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ปี ๓ และ ๔ เข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้มรดกโลกและสัมมนาวิชาการเรื่อง “พุทธรัฐศาสตร์” ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันศุกร์ ที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา นักศึกษาหลัก […]

ข่าวประชาสัมพันธ์

นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ปี ๓ และ ๔ เข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้มรดกโลกและสัมมนาวิชาการเรื่อง “พุทธรัฐศาสตร์” ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ปี ๓ และ ๔ เข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้มรดกโลกและสัมมนาวิชาการเรื่อง “พุทธรัฐศาสตร์” ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันศุกร์ ที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา นักศึกษาหลัก […]